Tag: เครื่อง ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น

เครื่อง ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีแบบไหนบ้าง ใช้งานที่ไหน เลือกยังไงเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีแบบไหนบ้าง ใช้งานที่ไหน เลือกยังไง

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  (Temperature And Humidity Controller)  คือ เครื่องวัดและควบคุมความชื้นทั่วๆ ไปอุณหภูมิที่ไม่นิ่งหรือมีตัวแปรเข้ามารบกวน เหมาะกับงานวัดและควบคุมอุณหภูมิ ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ห้องทดสอบ ห้องควบคุมความชื้น นอกจากนั้นก็ยังนำมาประยุกต์ใช้งานห้องอบไล่ความชื้น ฟาร์มการเกษตรต่างๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพาะเห็ด ฯลฯ ...