เครื่องคัดข้าวเปลือก ดีไหม ทำไมภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรต้องให้ความสำคัญ

เครื่อง คัด ข้าวเปลือก

เครื่องคัดข้าวเปลือก เครื่องจักรที่ทันสมัย ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่างๆ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวอาจทำให้มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากับข้าวเปลือกไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ดิน เศษหญ้า เศษหิน เศษฟาง  ฯลฯ จะดีกว่าไหมถ้าไม่ต้องใช้แรงงานคนในการนั่งคัดที่ล่าช้าและล้าสมัย ดังนั้น เครื่องคัดข้าวเปลือก จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ข้าวไทย มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกและคนไทยของเราก็มีประวัติศาสตร์ด้านการปลูกข้าวมาอย่างยาวนาน สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ข้าวไทย คือ สินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรามาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ส่งออกข้าวคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกมาหลายปีติดต่อกัน แต่ในช่วงหลังๆ ผู้ค้าข้าวกับต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงจากตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาและคุณภาพข้าวเองก็ด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการก็ต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและยกระดับคุณภาพข้าวให้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากล

เครื่องคัดแยกข้าวเปลือกดีอย่างไร

  • เครื่องคัดข้าวเปลือก ช่วยคัดแยกข้าว กำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่ปะปนมากับข้าวทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสามารถนำไปแปรรูปหรือนำไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย
  • เมื่อได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานตามไปด้วย เมื่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพก็ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตั้งราคาขายได้สูง เพราะไม่ว่าใครก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพทั้งนั้นและไม่ว่าราคาจะสูงแต่ก็มีหลายๆ คนที่ยินยอมจ่ายเงิน
  • เครื่องคัดแยกข้าวเปลือกเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
  • ช่วยลดระยะเวลาในการคัดแยก ลดการจ้างงานและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ด้วย
  • ช่วยส่งเสริมให้ข้าวไทยหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

จากทั้งหมดที่เราได้กล่าวมา คุณคงหายสงสัยแล้วว่าทำไมอุตสาหกรรมที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบ รวมถึงภาคการเกษตรจะต้องให้ความสำคัญกับเครื่องคัดข้าวเปลือก หลักๆ แล้วก็เพื่อทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นและลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนประหยัดต้นทุนได้มากเลยทีเดียว แม้ว่าในระยะแรกอาจจะมีต้นทุนเรื่องของการสั่งซื้อและการติดตั้งแต่ในระยะยาวสามารถคืนทุนจนเห็นผลกำไรได้อย่างแน่นอน

เครื่องคัดข้าวเปลือก เครื่องคัดข้าวสาร หากต้องการสั่งซื้อหรือติดตั้งก็ต้องเลือกผู้นำด้านการผลิตเครื่องกรอง เครื่องร่อน เครื่องคัดแยกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มีบริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษา มีทีมงานวิศวกรที่คอยออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.